Studiedag over Aviaire Influenza

Gezien de recente uitbraken met Aviaire influenza wordt hierover een studiedag georganiseerd.
Deze gaat door op de faculteit Diergeneeskunde in Auditorium maximum.
Start van de studiedag : 14u30
Gelieve u aan te melden voor deze studiedag via Activiteiten

Sprekers zijn Kristien Van Reeth (Faculteit Diergeneeskunde), Mieke Steensels (Sciensano), Maarten De Gussem (Vetworks) en Sjaak de Wit (Gezondheidsdienst Nederland)