Lidgelden

Het lidmaatschap is geldig voor een periode van één academiejaar en gaat in vanaf oktober  Zij die wensen lid te worden dienen het lidgeld van 50 € (individuele leden) te storten op rekeningnummer BE71 2930 2113 7769. Farmaceutische- en veevoederbedrijven en andere instellingen of organisaties kunnen als steunend lid een bedrag van 160 € storten op bovenvermeld rekeningnummer.

Steunend lidmaatschap laat toe dat maximaal 4 dierenartsenmedewerkers van de sponsorende bedrijven gratis kunnen deelnemen aan de WVPA studiedagen.

Gelieve bij de overmaking van het lidgeld in de tekstmededeling de naam (of namen) van de deelnemende dierenarts(en) te vermelden.

 

Het WVPA nodigt alle recent afgestudeerde collega’s met optie “varken, pluimvee, konijn, aquacultuur” uit om lid te worden en aan de studiedagen deel te nemen.

Laatstejaarsstudenten die deze optie kiezen, zijn welkom en kunnen gratis deelnemen.

Jaarlijks wordt door WVPA België aan WVPA internationaal een bijdrage van 5 euro per persoon betaald. Mits deze bijdrage kunnen leden kortingen genieten bij deelname aan congressen of op het tijdschrift Avian Pathology.

Uitnodigingen voor studiedagen van WVPA België worden enkel per mail verstuurd. Aan nieuwe leden wordt gevraagd een profiel op de website aan te maken.

Van zodra het lidgeld wordt ontvangen zal u toegang worden verleend tot de website.

Aan alle leden die een studiedag bijwonen wordt een attest van bijscholing afgeleverd.  Hiervoor dient u zich voor de studiedag aan te melden via de website.

Op de website kan u de agenda bekijken van de geplande studienamiddagen en presentaties van de afgelopen studienamiddagen downloaden. Het certificaat van deelname zal ook beschikbaar zijn via download na de studienamiddag.