Bestuur

Het bestuur van WVPA België is samengesteld uit pluimvee dierenartsen werkzaam in verschillende gebieden, allen gerelateerd aan de pluimveesector.

Het programma van studiedagen voor het volgende academiejaar wordt op de jaarlijkse bestuursvergadering opgemaakt.

Voorzitter WVPA België: Prof. dr. Richard Ducatelle

Secretaris/kasbewaarder WVPA België: Monita Vereecken

Bestuursleden WVPA België:

 • Aline Flament
 • An Garmyn
 • Hedwig Van De Wiele
 • Hilde Van Meirhaeghe
 • Johan Van Erum
 • Koen De Gussem
 • Marc Verlinden
 • Monita Vereecken
 • Mieke Steensels
 • Peter De Herdt
 • Richard Ducatelle
 • Reinout Renard
 • Viviane Aerts