Oproep betaling lidgeld academiejaar 2022-2023

Bij het begin van het academiejaar willen we graag het nieuwe activiteitenprogramma voorstellen en u uitnodigen tot lidmaatschap of verlening van het lidmaatschap van WVPA België.

Het activiteitenprogramma werd gepland tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering met de bedoeling in te spelen op de huidige problematiek in de pluimveesector en tegemoet te komen aan de verwachtingen van de pluimveedierenarts.

Voor het academiejaar 2022-2023 zijn volgende activiteiten gepland:

  • Studiedag in samenwerking met WPSA “Wat is duurzame pluimveeproductie” – 8 november
  • Studienamiddag over nutritie
  • Antibiotica reductie in de pluimveehouderij
  • Vaccinatie

Alle informatie over lidgeld kan u vinden bij Lidgelden