Oproep betaling lidgeld academiejaar 2019-2020

Bij het begin van het academiejaar willen we graag het nieuwe activiteitenprogramma voorstellen en u uitnodigen tot lidmaatschap of verlening van het lidmaatschap van WVPA België.

Het activiteitenprogramma werd gepland tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering met de bedoeling in te spelen op de huidige problematiek in de pluimveesector en tegemoet te komen aan de verwachtingen van de pluimveedierenarts.

Voor het academiejaar 2019-2020 zijn volgende activiteiten gepland:

  • Slachthuisproblematiek (31 oktober 2019)
  • Diagnostiek- nieuwe technieken
  • Casuistieken avond
  • Grensoverschrijdende pluimvee problematiek

Alle informatie over lidgeld kan u vinden bij Lidgelden