Oproep betaling lidgeld academiejaar 2021-2022

Bij het begin van het academiejaar willen we graag het nieuwe activiteitenprogramma voorstellen en u uitnodigen tot lidmaatschap of verlening van het lidmaatschap van WVPA België.

Het activiteitenprogramma werd gepland tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering met de bedoeling in te spelen op de huidige problematiek in de pluimveesector en tegemoet te komen aan de verwachtingen van de pluimveedierenarts.

Voor het academiejaar 2021-2022 zijn volgende activiteiten gepland:

  • Myopathieën bij vleeskuikens (20 oktober)
  • Gevolgen voor de pluimveesector na implementatie van de nieuwe dierengezondheidswet (AHL)
  • Update over E. coli
  • Nieuwe evoluties in de broeierij

Alle informatie over lidgeld kan u vinden bij Lidgelden