Oproep betaling lidgeld academiejaar 2020-2021

Hierbij willen we graag het nieuwe activiteitenprogramma van WVPA België voorstellen en u uitnodigen tot lidmaatschap of verlening van het WVPA België lidmaatschap.

Het activiteitenprogramma werd gepland tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering met de bedoeling in te spelen op de huidige problematiek in de pluimveesector en tegemoet te komen aan de verwachtingen van de pluimveedierenarts.

Voor het academiejaar 2020-2021 zijn volgende activiteiten gepland:

  • Necrotische enteritis (21 september 2020)
  • Salmonella
  • Emerging viral diseases
  • Aviare influenza

Alle informatie over lidgeld kan u vinden bij Lidgelden