Case reports laatste informatie

Het programma van de studienamiddag “Case reports” van dinsdag 26 maart 2019 staat online

Ontvangst vanaf 16u40 met koffie. Casus-presentaties beginnen om 17u00.
Broodjes tijdens pauze.
Voor wie zeker komt en nog niet heeft ingeschreven, gelieve dit nu nog zo spoedig mogelijk te doen.