Volgende studiedagen

De studiedagen die gepland waren in het voorjaar zijn tot nader order geschrapt.
U zal later geïnformeerd worden wanneer er een nieuwe datum wordt vastgelegd. Dit zal afhangen van de maatregelen en aanbevelingen die nog zullen volgen naar aanleiding van COVID-19.